Skocz do nawigacji
WebAudit Blog | Kontakt | English Info

Raporty z audytów - co się w nich znajduje?

Raporty są zazwyczaj ostatecznym efektem audytów użyteczności i dostępności. Zawierają opisy znalezionych problemów i szczegółowe propozycje rozwiązań.

Co warto wiedzieć o raportach?

Raporty przesyłane są w formacie PDF i powinny być czytane po wydrukowaniu. Na życzenie Klienta można przesłać też inny format (np. DOC, ODT itd).

Wielkość raportu zależna jest od wybranej metody badania oraz rozmiarów serwisu i zakresu samego audytu. Przeciętna wielkość raportu:

Odbiorcami raportu są osoby decyzyjne oraz specjaliści z dziedziny marketingu lub IT. Język raportów jest zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia technicznego.

Szczegółowe opisy rozwiązań przeznaczone będą również dla IT i mogą zawierać język techniczny.

Jak wygląda typowy raport z audytu?

Przykład dwóch stron z audytu użyteczności finansowego serwisu Monetto, przeprowadzonego jesienią 2008.

Przykład audytu użyteczności

Zobacz też: przykład anglojęzycznego raportu dla serwisu Vonage.com.

Z czego składa się raport?

Na początku znajduje się streszczenie dla kadry kierowniczej przedstawiające najważniejsze wnioski i propozycje działania.

Następnie opisane są poszczególne problemy podzielone według ścieżek użytkownika lub badanego elementu serwisu.

Każdy z problemów zostaje oceniony w trzystopniowej skali. Dodatkowo wyróżniam komentarze i elementy pozytywne.

Ocena Ważność problemu Priorytet
*** problem krytyczny, sprawia, że:
  • nie można korzystać z funkcjonalności z serwisu,
  • zniechęca użytkownika tak mocno, że ten opuszcza serwis
musi być naprawiony w pierwszej kolejności, bo to jest realna utrata klientów
** problem istotny, ale nie krytyczny: irytuje użytkownika, nagromadzenie takich problemów podczas jednej sesji, sprawia, że serwis jest postrzegany jako nieprzyjazny. powinien być naprawiony
* problem kosmetyczny, czasami to bardziej kwestia estetyki, istnieją jednak użytkownicy, których taki problem będzie irytować. może zostać naprawiony, a decyzja o naprawie zależy od relacji kosztu i zysku na poprawionej użyteczności
K komentarz: omawiana sprawa nie stanowi wprawdzie problemu użyteczności, ale pozwala poprawić pewne jej aspekty wykorzystać przy projektowaniu serwisu
P element pozytywny, poprawiający użyteczność i nie wymagający poprawy przy nowym projekcie pamiętać należy o pozostawieniu tego elementu.

Podstawowym założeniem jest nie tylko wypunktowanie błędów, ale przede wszystkim propozycja działań naprawczych. Dlatego wnioskom i sugestiom poświęcam szczególnie dużo uwagi.

Przeczytaj na blogu WebAudit

  • ... dowolny artykuł - jeśli jego styl Ci odpowiada, nie zawiedziesz się na raportach. Moi klienci szczególnie zadowoleni są z tego, że raporty WebAudit daje się czytać.