Skocz do nawigacji
WebAudit Blog | Kontakt | English Info

Analiza konkurencji

W analizie konkurencji porównuję Twój serwis internetowy ze stronami największych konkurentów z danej branży, skupiając się na funkcjonalności, użyteczności i zawartości.

Cele analizy

  1. dostarczenie wiedzy o działalności konkurencji w obszarze WWW na danym rynku,
  2. określenie mocnych i słabych stron Twojego serwisu w porównaniu z konkurencją,
  3. zdefiniowanie problemów, z którymi nie radzą sobie konkurenci,
  4. wyciągnięcie praktycznych wniosków, które są następnie wykorzystane przy projektowaniu nowego serwisu, lub w poprawkach serwisów istniejących.

Analiza wiodących firm w branży ma być źródłem najlepszych praktyk, które posłużą za inspirację do dalszego rozwoju internetowej strategii Klienta.

Kto skorzysta z audytu?

Obszary analizy

Nasza analiza dotyczy zwykle trzech obszarów:

1. Analiza funkcjonalności

Przygotujemy zbiór funkcji, które oferują serwisy konkurencyjne. Dla ułatwienia przeglądu, zostaną one pogrupowane tabelarycznie.

Pozwoli to odpowiedzieć na pytania:

2. Analiza użyteczności

Tutaj określimy, jak łatwe jest korzystanie z funkcjonalności określonych w poprzednim punkcie.

Pozwoli odpowiedzieć na pytania:

3. Analiza zawartości

Przeglądając zawartość serwisów, ocenimy jej kompletność, spójność, czytelność, zrozumiałość i przydatność dla użytkownika.

Pozwoli odpowiedzieć na pytania:

Przeczytaj także: na czym polega metodologia badań WebAudit.

Raport

Raport z takiego badania liczy zwykle ok. 100 stron, z czego około 10-15 zajmują streszczenia i podsumowania, a 30-40 tabele przeglądowe.

Raport ma dostarczyć praktycznych i zwięzłych informacji, dlatego ograniczam wszelkie elementy, które do tego nie prowadzą.

Zobacz także: co zawierają raporty WebAudit?

Koszty i terminy

Koszt audytu uzależniony jest od założeń: ilości badanych serwisów, stopnia skomplikowania serwisów, konieczności tłumaczeń.

Audyt trwa zwykle około miesiąca.

Zainteresowany? Prześlij zapytanie ofertowe!