Skocz do nawigacji
WebAudit Blog | Kontakt | English Info

Projektowanie serwisów: dokumentacja i makiety

Podstawą skutecznego serwisu musi być właściwy projekt funkcjonalny. Projekt taki składa się zwykle z dwóch związanych ze sobą elementów:

  1. Dokumentacja funkcjonalna serwisu
  2. Makiety i prototypy

Wśród serwisów, które projektowałem lub współprojektowałem: jest internetowa baza wiedzy prawnej, strona ogólnopolskiego dziennika, społecznościowy serwis finansowy, sklepy internetowe, serwis transakcyjny jednego z banków komercyjnych, dotykowy interfejs dla kiosków multimedialnych.

Dokumentacja funkcjonalna

Celem dokumentacji jest dostarczenie wykonawcom jasnych i konkretnych wskazówek co do sposobu realizacji serwisu.

Proces projektowania zgodny jest z filozofią "User Centered Design". Oznacza to, że należy zacząć od określenia profili i scenariuszy użytkowników, przy czym najczęściej stosuję metodologię person.

Jeśli projektowanie dotyczy serwisu już wcześniej istniejącego, zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie audytu, który pozwoli określić problemy serwisu - przede wszystkim po to, aby uniknąć ich przy projekcie.

Następnie określa się architekturę informacji serwisu - czyli jego organizację, schemat nawigacji, nazewnictwo i ścieżki wyszukiwania w serwisie.

W przygotowanej dokumentacji zwracam przede wszystkim uwagę na:

  1. Dostosowanie serwisu do grupy docelowej oraz zapewnienie odpowiedniego doświadczenia użytkownika (user experience).
  2. Różne możliwości użycia serwisu lub aplikacji.
  3. Standardy i dobre praktyki użyteczności.
  4. Zrozumiałość i jednoznaczność opisów funkcjonalnych.
  5. Wygodę czytelnika dokumentacji. Moje projekty jako zwięzłe, czytelne i łatwe do wprowadzenia cenią sobie wszyscy ich odbiorcy: szefowie produktów, graficy oraz programiści.

Stosuję wewnętrzną procedurę testowania dokumentacji i wyłapywania wszelkich błędów. Zazwyczaj przed wysłaniem do Klienta dokumentację czyta osoba niezwiązana bezpośrednio z projektem, zaś makiety są przeglądane pod względem ew. nieścisłości.

Efekty pracy: dokument, dzięki któremu Twoi wykonawcy przygotują bez zbędnych opóźnień i pytań użyteczny i funkcjonalny serwis.

Makiety i prototypy

Makiety są nieodłączną częścią projektu. Muszą pokazywać interfejs serwisu tak, aby grafik mógł go łatwo przerobić na skuteczną wizualizację.

Do tworzenia makiet używam oprogramowania Axure RP.

Efekty pracy: statyczne lub klikalne makiety udostępniane w formatach HTML/JPG/PDF (w zależności od sytuacji). W ramach dokumentacji funkcjonalnej makiety są zwykle opisane.

Koszty i terminy

Koszty uzależnione są od wyboru sposobu projektowania rodzaju i charakteru szkolenia.

Czas trwania: zwykle co najmniej miesiąc.

Terminy ustalane są indywidualnie, zwykle kilka tygodni wcześniej. Z uwagi na duże obciążenie związane z projektowaniem możliwa będzie realizacja wyłącznie wybranych projektów.

Zainteresowany? Prześlij zapytanie ofertowe!

Przeczytaj na blogu WebAudit