Skocz do nawigacji
WebAudit Blog | Kontakt | English Info

Metodologia badań WebAudit

Istnieje wiele sposobów oceny użyteczności i dostępności serwisu internetowego.

W naszych audytach wykorzystujemy zazwyczaj kilka metod jednocześnie, łącząc je w zależności od charakteru badanego serwisu oraz celów badania.

Cognitive Walkthrough

Jest to metodyka oceny serwisów interaktywnych oparta na zadaniach. Dosłowne tłumaczenie: „przegląd poznawczy” dobrze odzwierciedla jej zasady.

W badaniu zgodnym z metodyką CW wykonuje się wszystkie zadania na podstawie informacji, które płyną z serwisu, nie zaś zewnętrznej wiedzy użytkownika. W szczególności wykorzystujemy tę metodykę do oceny pierwszych wizyt w danym serwisie, gdy użytkownik nie wie czego ma się spodziewać; może opierać się tylko na tym, co widzi. CW ma też wysoką skuteczność przy serwisach nietypowych, dla których nie istnieją jeszcze branżowe wytyczne i heurystyki. Badanie tego rodzaju wykonują zwykle 2-3 osoby, choć w prostszych sytuacjach wystarcza i jedna.

Analiza heurystyczna

Jest to sposób oceny interfejsu na podstawie tzw. heurystyk, czyli wytycznych i konwencji ustalonych jako standardowe dla danego systemu. Wielkim propagatorem analizy heurystycznej oraz autorem słynnych „10 heurystyk użyteczności” był Jakob Nielsen. Ta metodyka nadaje się zarówno do oceny systemów interaktywnych, jak i statycznych projektów. Mimo wielu zalet analiza heurystyczna rzadko jest stosowana jako wyłączna metodyka, zwykle jej wyniki weryfikuje się w „Cognitive Walktrough” lub teście użyteczności.

Na blogu WebAudit możesz przeczytać o absurdach, do których doszła pewna polska agencja interaktywna badając interfejs wyszukiwarki Google wyłącznie przy pomocy heurystyk.

Ocena ekspercka

Serwis przeglądany jest przez kilka osób - ekspertów z dziedziny użyteczności. Stosują oni obiektywne wytyczne i heurystyki, ale największy nacisk kładzie się na ich doświadczenie.

Jest to metoda droższa i bardziej skomplikowana, daje dobre rezultaty dla serwisów bardziej typowych (sklepy internetowe, portale informacyjne itd.)

Analiza statystyk serwisów WWW

Współczesne statystyki WWW stanowią niezastąpione narzędzie analityczne, które pozwala dowiedzieć się bardzo wiele na temat serwisu. Praktycznie zawsze korzystamy ze statystyk jako narzędzia pomocniczego.

Przy ich pomocy poznajemy:

Statystyki pozwalają też potwierdzić problemy znalezione przy pomocy innych metod.

W analizach wykorzystujemy m.in.: Gemius Traffic, Gemius Heatmap, Google Analytics, Reinvigorate, Clickdensity, Robot Replay, BBClone.

W szczególności polecam narzędzie Google Analytics, sprawdź usługę konsultingu Google Analytics.

Analiza kontekstu użytkownika i persony

Jest to badanie wstępne, przeprowadzane przed innymi badaniami, szczególnie w sytuacjach, gdy grupa docelowa serwisu nie jest homogeniczna lub jasno ustalona.

Testy użyteczności

Sprawdzenie działania serwisu na prawdziwych użytkownikach z grupy docelowej.

Z racji kosztów i czasochłonności tego badania, przeprowadzane jest ono zwykle w sytuacjach, gdy należy potwierdzić wnioski wyciągnięte z prostszych metod.

W zależności od skali badania testy użyteczności wykonuje ekipa WebAudit, lub współpracujemy z zewnętrzną firmą badawczą.

Badania eyetrackingowe

Eyetracking, czyli śledzenie ruchów gałki ocznej stał się ostatnio bardzo popularny. Jest to popularność nieuzasadniona. Mimo efektownych wyników eyetracking bywa metodą „potwierdzania rzeczy oczywistych”. Jest to jednocześnie badanie skomplikowane i drogie, a nawet same firmy specjalizujące się w eyetrackingach przyznają, że to wyłącznie technika pomocnicza.

Rekomenduję eyetracking tylko w niektórych sytuacjach: np. badanie skuteczności powierzchni reklamowej. Badania eyetrackingowe wykonywane są we współpracy z zewnętrzną firmą badawczą.