Skocz do nawigacji
WebAudit Blog | Kontakt | English Info

Audyt dostępności stron WWW dla instytucji

Audyt dostępności dla instytucji państwowych pomaga w dostosowaniu informacji publicznej dla każdego typu odbiorcy, szczególnie osób niepełnosprawnych.

Dlaczego dostępność?

Ludzie niepełnosprawni - dla nich Internet jest często szansą na inne życie. Szansą dostępu do informacji, kontaktów z innymi, także zdobycia pracy. Czy publiczne serwisy internetowe wspierają ich potrzeby? Nie zawsze.

Pamiętać należy o różnych rodzajach i stopniu niepełnosprawności:

Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go dokumentów i pozyskiwania informacji, a osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej pomocy. Z kolei Ustawa o dostępie do informacji publicznej twierdzi, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zawartej między innymi w Biuletynach Informacji Publicznej.

Unia Europejska przykłada wielką wagę do programu eDostępności, między innymi przez inicjatywę eInclusion - "Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym"

Coraz więcej instytucji umieszcza wymagania dotyczące dostępności w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W ten sposób wykonawcy muszą realizować serwisy, które są dostępne od początku. Szczególnie popularne są wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0.) na poziomie A lub AA.

Co obejmuje audyt

Zakres audytu jest zwykle ustalany indywidualnie, obejmuje m.in.

Raport

W raporcie otrzymasz szczegółowe omówienie błędów związanych z dostępnością dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Każdemu problemowi towarzyszyć będzie nasza propozycja jego poprawienia. Raport z takiego badania liczy zwykle 40-50 stron.

Zobacz także: co zawierają raporty WebAudit?

Procedura

Przed rozpoczęciem prac określamy, jakie rodzaje dostępności są najważniejsze dla serwisu i czy należy badać formalną zgodność ze standardami dostępności (np. WCAG 1.0, WCAG 2.0, Section 508).

W raporcie znajdą się praktyczne rozwiązania problemów z dostępnością, dlatego konieczny może być stały kontakt z osobami zajmującymi się serwisem od strony technicznej, tak aby zalecenia były możliwe do realizacji.

Czas realizacji: zwykle 3-4 tygodnie.

Zainteresowany? Prześlij zapytanie ofertowe!

Przeczytaj na blogu WebAudit