Piksele Em Procenty Punkty Słownie
To jest tekst 32px To jest tekst 2em To jest tekst 200% To jest tekst 24pt To jest tekst xx-large
To jest tekst 16px To jest tekst 1em To jest tekst 100% To jest tekst 12pt To jest tekst normal
To jest tekst 12px To jest tekst 0.75em To jest tekst 75% To jest tekst 9pt To jest tekst small
To jest tekst 10px To jest tekst 0.63em To jest tekst 63% To jest tekst 7pt To jest tekst x-small

Tekst w każdym wierszu powinien mieć tę samą wysokość. (Jedyny wyjątek to 7pt, które będzie nieco mniejsze).

Tabelka jest uzupełnieniem notki Relatywne utrapienia